Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Skriftserie

Skriftserie

I skriftserien Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi har tre nummer utkommit.

Nr 1: Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen den 23 oktober 2007. Redaktion: Maj Reinhammar (huvudred.), Lennart Elmevik och Kristina Hagren. Läs mer.

Nr 2: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Med hans bibliografi 1962–2010. Redigerad av Maj Reinhammar. Förord. Innehåll.

Nr 3: Valda artiklar av Maj Reinhammar, återutgivna till hennes 80-årsdag 17 maj 2015. Med hennes bibliografi 1973–2010. Redaktionskommitté: Rut Boström, Gerd Eklund, Lennart Elmevik, Kristina Hagren. Pris 200 kr.

Böckerna kan beställas genom Sällskapets sekreterare.