Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Från drasut till brakknut

Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen den 23 oktober 2007. Redaktion: Maj Reinhammar (huvudred.), Lennart Elmevik och Kristina Hagren.

11DSC_6543.JPG

Innehåll

Björn Bihl: »På varmlandske tongmåle». Nutida värmländska dialektdiktare.

Rut Boström: Värmland i mitt hjärta. Om värmlänningen som blev dalkarl.

Arnold Dalen: ALE 335 Le berger – nokre problem omkring nemningsbruken i germanske dialektar.

Inger Ejskjær: Nogle bemærkninger til form og betydning af ordene marked og torv i skandinaviske dialekter.

Britt Eklund: Bryggning av enbärsdricka i Boda i Dalarna. Utskrift med översättning.

Lennart Elmevik: Drasut.

Gunvor Flodell: Dialektbegreppet.

Staffan Fridell: Horgeboda och Horgefjorden.

Ingegerd Fries: »Gerd har många namn». Några kvinnoheiti i Kormaks visor.

Kristina Hagren: »Tildas hänger body där». En nybörjare använder språket.

Karin Hallén: »Att ha bra på fötterna». Om främmande benämningar i svenska dialekter på (in)aktuella fotbeklädnader.

Þorleifur Hauksson: Isländskans kveif. Från ’biskopshuva’ till ’kujon’.

Lars Holm: Dialekt i Jesper Swedbergs Swensk Ordabok.

Lars Huldén: Anteckningar om glömskan.

Ann-Marie Ivars: Omfattning – ett särdrag i den sydösterbottniska dialektsyntaxen.

Reinert Kvillerud: Några kyrk- och prästerligt anknutna texter med bohuslänsk dialekt.

Agneta Lilja: Söner av Värmland. Om det värmländska kynnet i några dödsrunor över män i näringslivet.

Jonathan Morén: Nalta wavel om ravel.

Helmi Neetar and Vilja Oja: Some Swedish loanwords for boats in Estonian dialects.

Jan Nilsson: Namnet Vindeln – några funderingar.

Torsten Ordéus: Så minns jag en Sundbornsprofil.

Maj Reinhammar: Likt och olikt i några jämtländska dialektinspelningar.

Jont Birgit Rundgren: Separatorn. En ovetenskaplig betraktelse från Västerdalarna.

Pelle Räf: Värmländska arkivfynd.

Svavar Sigmundsson: Brak och bris i isländskan.

Nils Storå: Åländsk byorganisation: Storby i Eckerö.

Svante Strandberg: Weffle siön och Vegern. Något om ljudförbindelserna -ghl- och -vl-.

Torleif Styffe: Dokumentationen av en värmländsk dialekt.

Margareta Svahn: Götamåls-r på 2000-talet. Några tendenser.

Knut Warmland: Hur ska vi stava värmländska egentligen?

Gun Widmark: Apropå bra(k)knut.

Henrik Williams: Den vikingatida nordiskan, dess enhetlighet och variation.

Boken kan beställas hos Swedish Science Press, Box 118, 751 04 Uppsala, tel: 018-36 55 66, fax: 018-36 52 77, e-post: info@ssp.nu.