Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Program

Program

Sällskapsluncher

Sällskapets medlemmar är varmt välkomna till gemensam lunch en gång i månaden utom i juli och augusti, då Sällskapet har semester. Information om tid, dag och lokal läggs ut på hemsidan.

Det behövs ingen förhandsanmälan till luncherna.

Möten

Sällskapet håller årsmöte i mars och höstmöte i oktober-november, båda gångerna med föredrag och i Uppsala.

Senaste mötet

Årsmöte

måndagen 2 maj 2022 kl. 18:15

i Campus Engelska parken, Thunbergsv. 3L
Lokal: Ihresalen (OBS!)

Efter årsmötesförhandlingarna följer föredrag av

Prof. em. Lars Gunnar-Andersson

Har göteborgskan en egen grammatik?

Lars-Gunnar Andersson, professor emeritus i modern svenska vid Göteborgs universitet och välkänd för allmänheten inte minst efter många års besvarande av lyssnarfrågor i P1-programmet Språket, presenterar sina nyutkomna böcker Göteborgsgrammatik (2019) och Göteborgslexikon (2021). Grammatikboken försöker att i populärvetenskaplig form fånga det göteborgska språksystemet, och föredraget kommer i första hand att ägnas åt grammatiken, inte åt ordförrådet.

Något ur innehållet: Göteborgskan har en tionde vokal: ô. Göteborgskan förkortar långa u och o före labiala konsonanter: duva/dyvva, ropa/roppa. Göteborgskan har kasus vokativ och därtill en del specialiteter i verbböjningen: slita–slet–sletet; bryta–bröt–brötet. En del av de dialektala dragen lägger man märke till, andra passerar obemärkta. Detta och mycket därtill kommer att presenteras.
Därutöver kommer vi att diskutera en del frågor om hur man kan beskriva en dialekt som talas av ett par hundra tusen människor. Metodiskt handlar det om en kombination av empiri och intuition.

Enkel sexa

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Tidigare föredrag