Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Program

Program

Sällskapsluncher

Sällskapets medlemmar är varmt välkomna till gemensam lunch en gång i månaden utom i juli och augusti, då Sällskapet har semester. Information om tid, dag och lokal läggs ut på hemsidan.

Det behövs ingen förhandsanmälan till luncherna.

Möten

Sällskapet håller årsmöte i mars och höstmöte i oktober-november, båda gångerna med föredrag och i Uppsala.

Senaste mötet

Höstmöte

torsdag 26 oktober 2023 kl. 18:15

i Campus Engelska parken, Thunbergsv. 3L, 2 tr., rum 16-2041
(Institutionen för nordiska språk, seminarierummet)

Föredrag av

Pontus Pålsson

Dialektanvändning och dess sociala betydelse hos
unga vuxna på landsbygdsorter – ett
folkdialektologiskt exempel från Småland

Med utgångspunkt i sin masteruppsats berättar Pontus Pålsson om dialektanvändning bland unga vuxna från Sävsjö och Rörvik i Småland, där dialekten fungerar som ett verktyg för social positionering i förhållande till omgivningen. Hans undersökning visar bland annat att språkdrag såsom bruk av bakre r har mycket stor social betydelse bland deltagarna, att en särskild varietet finns registrerad för undersökningsområdet (dock med oklara geografiska gränser), och att merparten av informanterna både anser sig vara samt i realiteten är dialektala i sitt språkbruk, men att detta i högre grad synliggörs på den mindre orten än på centralorten.

Enkel sexa till självkostnadspris

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Tidigare föredrag