Hem · Om · Program · Månadens dialektord · Skriftserie · Länkar · Kontakt · Läs och lyssna

Program

Program

Sällskapsluncher

Sällskapets medlemmar är varmt välkomna till gemensam lunch en gång i månaden utom i juli och augusti, då Sällskapet har semester. Information om tid, dag och lokal läggs ut på hemsidan.

Det behövs ingen förhandsanmälan till luncherna.

Möten

Sällskapet håller årsmöte i mars och höstmöte i oktober-november, båda gångerna med föredrag och i Uppsala.

Senaste mötet

Höstmöte

tisdagen den 14 november 2017 kl. 18:15

i Campus Engelska parken, Thunbergsv. 3L, 2 tr., rum 16-2041
(Institutionen för nordiska språk, seminarierummet)

Adam Horn af Åminne:

Verbal kongruensböjning i sydvästsvenska dialekter

Adam Horn af Åminne är sedan 2016 doktorand i nordiska språk vid Uppsala universitet. I sin forskning undersöker han av- och utvecklingen av den verbala kongruensböjning som tidigare fanns i ett stort antal sydvästsvenska dialekter. Föredraget bygger på en artikel med samma titel som kommer att publiceras i Svenska landsmål och svenskt folkliv 2016.

Enkel sexa

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Tidigare föredrag