Hem · Om · Program · Månadens dialektord · Skriftserie · Länkar · Kontakt · Läs och lyssna

Program

Program

Sällskapsluncher

Sällskapets medlemmar är varmt välkomna till gemensam lunch en gång i månaden utom i juli och augusti, då Sällskapet har semester. Information om tid, dag och lokal läggs ut på hemsidan.

Det behövs ingen förhandsanmälan till luncherna.

Möten

Sällskapet håller årsmöte i mars och höstmöte i oktober-november, båda gångerna med föredrag och i Uppsala.

Senaste mötet

Höstmöte

tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 18:15

i Campus Engelska parken, Thunbergsv. 3L, 2 tr., rum 16-2041
(Institutionen för nordiska språk, seminarierummet)

Fil. dr Agneta Lilja:

En vingbred ande – stolt och ödmjuk.
Om Herman Geijer som fältarbetare, forskare och förhandlare.
Hans liv och tid som chef för Uppsala Landsmålsarkiv (ULMA) 1914-1938.

FD Agneta Lilja är f.d. 1:e arkivarie vid ULMA och f.d. lektor i etnologi vid Södertörns högskola. Hon är nu timlärare och forskare i etnologi på Uppsala universitet. Hennes forskning, som varit inriktad på metodfrågor och genus, har rört arkiv, kvinnors skrivande, berättande, dödsrunor över vetenskapande män och kvinnor samt män i näringslivet och seder. Utöver avhandlingen Föreställningen om den ideala uppteckningen (1996) har hon bl.a. skrivit två böcker om halloween och en rad artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Enkel sexa

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Tidigare föredrag