Hem · Om · Program · Månadens dialektord · Skriftserie · Länkar · Kontakt · Läs och lyssna

Program

Program

Sällskapsluncher

Sällskapets medlemmar är varmt välkomna till gemensam lunch en gång i månaden utom i juli och augusti, då Sällskapet har semester. Information om tid, dag och lokal läggs ut på hemsidan.

Det behövs ingen förhandsanmälan till luncherna.

Möten

Sällskapet håller årsmöte i mars och höstmöte i oktober-november, båda gångerna med föredrag och i Uppsala.

Senaste mötet

Årsmöte

tisdagen den 27 mars 2018 kl. 18:15

i Campus Engelska parken, Thunbergsv. 3L, 2 tr., rum 16-2041
(Institutionen för nordiska språk, seminarierummet)

Efter årsmötesförhandlingarna följer föredrag av

Docent Björn Bihl:

Med stänk av dialekt.
Dialektala och andra drag i Frödings riksspråkliga dikter

Björn Bihl föddes 1963 i Örebro. 2001 disputerade han vid Uppsala universitet på avhandlingen Möten i dialektalt gränsland, som handlar om dialektala övergångar i Närke. Men redan 1991 skrev han en C-uppsats med titeln Tröstlös grammatik om språket i de dikter som Jeremias i Tröstlösa författade på dialekt. Sedan dess har det blivit en del dialektstudier, även sådana med didaktisk inriktning. På senare tid har han intresserat sig för dialektala uppdateringar på Facebook. 2016 publicerade han boken Med stänk av dialekt med underrubriken Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter. Detta arbete kan till stor del ses som en konsekvens av att han är verksam vid Karlstads universitet, där han är docent i svenska språket.

Boken handlar om Gustaf Frödings dialektbruk i riksspråkliga dikter. I dessa använder han dialektala drag som stilistiska markörer för att skapa olika effekter, såsom komik, realism och högtidlighet. Boken tar även upp frågan om dialektal (värmländsk) äkthet hos de valda dragen, frekvensen av dialektala inslag per dikt och diktsamling samt geografisk spridning för dessa inom landskapet. I arbetet uppmärksammas även de ändringar av dialektala drag som Fröding gjorde i sina dikter. Viktiga frågor här är vad, i vilken utsträckning och varför han ändrat. För att kunna avgöra om ett drag fyller en dialektal funktion har diktens sammanhang betydelse, t.ex. ämnesinnehåll samt övrig dialektal förekomst och Frödings egna kommentarer.

Enkel sexa

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Tidigare föredrag