Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Förord Från rabbal

Förord
Lennart Elmevik behöver knappast någon närmare presentation. Han har varit professor i nordiska språk vid Stockholms universitet i sju år och vid Uppsala universitet i tjugo år. Han är ledamot av åtta akademier, inom och utom Sveriges gränser, och medlem i en rad andra lärda sällskap. Sedan år 2005 är han preses i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur efter att dessförinnan i tjugofem år ha verkat som dess sekreterare. Han har hedrats med tre festskrifter och har fått flera utmärkelser och belöningar, nu senast 2010 Svenska Akademiens stora språkforskarpris, ”som delas ut till en verkligt framstående svensk språkforskare”. Hans vetenskapliga författarskap hänför sig till olika grenar av nordistiken, främst etymologi, ljudhistoria och ortnamnsforskning.
På hans 75-årsdag vill vi hylla honom med en skrift innehållande ett fylligt urval uppsatser av hans hand inom den del av hans produktion som gäller ordstudier. I dessa är det oftast dialektord som antingen bildar utgångspunkt för diskussionen eller på annat sätt spelar en roll i denna. Boken avslutas med en bibliografi över jubilarens författarskap från 1962 till 2010. Detta är av ett imponerande omfång, särskilt med beaktande av att över trettio doktorander disputerat under hans ledning, att han varit redaktör för flera tidskrifter och skriftserier samt att han haft ett flertal tidskrävande och ansvarsfulla uppdrag av mera administrativ karaktär under större delen av sin professorstid; bland annat har han varit prefekt för två stora universitetsinstitutioner i sammanlagt femton år, ordförande i Sveriges professorers förening och i Sveriges universitetslärarförbund samt, inte minst, dekan för språkvetenskapliga sektionen/fakulteten vid Uppsala universitet i tretton år.
I Sällskapet för svensk dialektologi är Lennart Elmevik sedan grundandet 1997 hedersmedlem, och han är en flitig deltagare i våra möten. Det är därför med glädje och stolthet som vi nu kan publicera merparten av hans ordstudier i serien Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi.
Gerd Eklund Kristina Hagren Maj Reinhammar