Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

dialekttips

Vet du vad de olika dialektorden i tipset betyder? Länk till de rätta svaren finns längst ned på sidan.

1. Vilket av följande ord betyder inte potatis?

   1. noler X. jolper 2. bolder

2. Man kan använda en fjöl till att

   1. ta ut bröd ur ugnen med X. slipa lien med
   2. hacka upp potatis med

3. I vilket landskap kan man finna uttrycket i nättras

   som betyder ’under föregående natt’?
   1. Norrbotten X. Dalarna 2. Gotland

4. Vad är ett pulshuvud?

   1. en klubba använd vid vinterfiske X. ett grodyngel
   2. en budkavle

5. I Skåne kan man kalla småpojkar för smauhera.

   Vad är hera egentligen för ett ord?
   1. herrar X. herdar 2. hejare

6. Vad betyder det norrländska ordet skryp?

   1. odryg X. spöklik 2. myllrande

7. Vad är en horsbock?

   1. en fågel X. en fisk 2. en skalbagge

8. Vad är snotterbär?

   1. lingon X. hjortron 2. hallon

9. Ett dialektord för att sköta (särskilt spädbarn) är

   1. syta X. möla 2. bäda

10. Vilket sädesslag benämns bjugg i vissa dialekter?

   1. havre X. råg 2. korn

11. Var sitter pinnarna på en pinnso?

   1. på klövarna X. på ryggen 2. runt hela skrindan

12. Vilken fågel kan kallas havrefågel i Värmland?

   1. gråsparv X. talgoxe 2. domherre

13. Vad menar man i Bjursås i Dalarna med röggål?

   1. fallfärdigt hus X. gärdsgård 2. solnedgång

Facit