Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Verksamhetsberättelse för år 2018

Verksamhetsberättelse för år 2018

Årsmötet ägde rum tisdagen den 27 mars. Efter förhandlingarna föreläste docent Björn Bihl under rubriken ”Med stänk av dialekt: Dialektala och andra drag i Frödings riksspråkliga dikter”.

Vid höstmötet tisdagen den 14 november höll fil. dr Agneta Lilja ett föredrag med titeln ”En vingbred ande – stolt och ödmjuk. Om Herman Geijer som fältarbetare, forskare och förhandlare. Hans liv och tid som chef för Uppsala Landsmålsarkiv (ULMA) 1914–1938”.

Båda mötena ägde rum i seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, och följdes av en enkel sexa i institutionens personalrum.

Sällskapet har därutöver träffats vid informella luncher en gång i månaden (utom i juli och augusti). Tidpunkt och plats för luncherna har meddelats på Sällskapets hemsida.

Under året har Sällskapet fortsatt att bidra med material till årskrönikan över aktuell dialektlitteratur i Svenska landsmål och svenskt folkliv.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Rut Boström (ordförande), Jonathan Morén (sekreterare), Knapp Lennart Pettersson (kassör), Margareta Svahn (övrig ledamot) samt Mathias Strandberg (suppleant). Styrelsen har sammanträtt i samband med luncherna. Huvudansvarig för Sällskapets hemsida har Astrid Reinhammar varit.

Sällskapet hade vid årets slut 117 medlemmar.

Uppsala den 18 mars 2019

Styrelsen gm
Jonathan Morén,
sekreterare

Verksamhetsberättelser