Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Verksamhetsberättelse för år 2017

Verksamhetsberättelse för år 2017

Årsmötet ägde rum tisdagen den 21 mars. Efter förhandlingarna föreläste fil. dr Jannie Teinler under rubriken ”Jag ändrar aldrig min dialekt!” om synen på dialekt och riksspråk hos nutida dialekttalare i norra Heby kommun.

Vid höstmötet tisdagen den 14 november höll Adam Horn af Åminne, doktorand i nordiska språk vid Uppsala universitet, ett föredrag med titeln ”Verbal kongruensböjning i sydvästsvenska dialekter”.

Båda mötena ägde rum i seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, och följdes av en enkel sexa i institutionens personalrum.

Sällskapet har därutöver träffats vid informella luncher en gång i månaden (utom i juli och augusti). Tidpunkt och plats för luncherna har meddelats på Sällskapets hemsida.

Under året har Sällskapet fortsatt att bidra med material till årskrönikan över aktuell dialektlitteratur i Svenska landsmål och svenskt folkliv.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Rut Boström (ordförande), Jonathan Morén (sekreterare), Knapp Lennart Pettersson (kassör), Margareta Svahn (övrig ledamot) samt Mathias Strandberg (suppleant). Styrelsen har sammanträtt i samband med luncherna. Huvudansvarig för Sällskapets hemsida har Astrid Reinhammar varit.

Sällskapet hade vid årets slut 127 medlemmar.

Uppsala den 22 mars 2018

Jonathan Morén
sekreterare

Verksamhetsberättelser