Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Verksamhetsberättelse för år 2016

Verksamhetsberättelse för år 2016

Årsmötet ägde rum tisdagen den 15 mars. Efter förhandlingarna föreläste Martin Persson från Stockholms universitet under rubriken ”Diftonger, fonem och erosion i skånska dialekter”.

Vid höstmötet tisdagen den 29 november höll professor Lars-Erik Edlund, Umeå universitet, ett föredrag med titeln ”Vad dialekterna berättar. Reflektioner kring fyra decennier av uppteckningsverksamhet”.

Båda mötena, som var välbesökta, ägde rum i seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, och följdes av en enkel sexa i institutionens personalrum.

Sällskapet har därutöver träffats vid informella luncher en gång i månaden (utom i juli och augusti). Tidpunkt och plats för luncherna har meddelats på Sällskapets hemsida.

Under året har Sällskapet fortsatt sitt samarbete med professor Lars-Erik Edlund om årskrönikan över aktuell dialektlitteratur i Svenska landsmål och svenskt folkliv.

Sällskapets hemsida har uppdaterats regelbundet. Sex dialektartiklar har under året lagts ut på hemsidan. Huvudansvarig för hemsidan har Astrid Reinhammar varit.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Rut Boström (ordförande), Jonathan Morén (sekreterare), Knapp Lennart Pettersson (kassör), Margareta Svahn (övrig ledamot) samt Mathias Strandberg (suppleant). Styrelsen har sammanträtt i samband med luncherna.

Sällskapet hade vid årets slut 125 medlemmar.

Uppsala den 20 mars 2017

Jonathan Morén
sekreterare

Verksamhetsberättelser