Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014

Årsmötet ägde rum onsdagen den 26 mars. Efter förhandlingarna höll doktorand Mathias Strandberg ett föredrag med titeln ”Historiska perspektiv på accentueringen av sammansatta ord i skånska dialekter”.

Vid höstmötet onsdagen den 22 oktober höll universitetslektor Margareta Svahn ett föredrag under rubriken ”Dialektutjämning i Västsverige”.

Båda mötena, som var välbesökta, ägde rum i seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, och följdes av en enkel sexa i institutionens seminarierum.

Sällskapet har därutöver träffats vid informella luncher en gång i månaden (utom i juli och augusti). Tidpunkt och plats för luncherna har meddelats på Sällskapets hemsida.

Under året har Sällskapet fortsatt sitt samarbete med professor Lars-Erik Edlund om årskrönikan över aktuell dialektlitteratur i Svenska landsmål och svenskt folkliv. Tio av Sällskapets medlemmar har lämnat bidrag till årets krönika.

Sällskapets hemsida har uppdaterats regelbundet. Tio dialektartiklar har under året lagts ut på hemsidan.

En redaktionsgrupp bestående av Rut Boström, Gerd Eklund, Lennart Elmevik och Kristina Hagren har under året förberett utgivning av den tredje volymen i Sällskapets skriftserie, en hyllningsskrift till Maj Reinhammar med anledning av hennes 80-årsdag i maj 2015.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Rut Boström (ordförande), Jonathan Morén (sekreterare), Knapp Lennart Pettersson (kassör), Kerstin Thelander (övrig ledamot) samt Mathias Strandberg (suppleant). Styrelsen har sammanträtt i anslutning till luncherna.

Sällskapet hade vid årets slut 130 medlemmar.

Uppsala den 22 mars 2015

Jonathan Morén
sekreterare

Verksamhetsberättelser