Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013

Årsmötet ägde rum tisdagen den 19 mars. Efter förhandlingarna höll fil. dr John Helgander ett föredrag med titeln ”Det avvikande skriftspråket – dödar eller stärker?”.

Vid höstmötet onsdagen den 23 oktober höll professor Staffan Fridell ett föredrag under rubriken ”Dialektbenämningar på 'harkrank' och 'elritsa'. Två studier i ordgeografi”.

Båda mötena, som var välbesökta, ägde rum i seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, och följdes av en enkel sexa i institutionens seminarierum.

Sällskapet har därutöver träffats vid informella luncher en gång i månaden (utom i juli och augusti). Tidpunkt och plats för luncherna har meddelats på Sällskapets hemsida.

Under året har Sällskapet fortsatt sitt samarbete med professor Lars-Erik Edlund om årskrönikan över aktuell dialektlitteratur i Svenska landsmål och svenskt folkliv. Tio av Sällskapets medlemmar har lämnat bidrag till årets krönika.

Sällskapets hemsida har uppdaterats regelbundet. Tio dialektartiklar samt föredraget från årsmötet har under året lagts ut på hemsidan.

Styrelsen har sammanträtt i anslutning till luncherna.

Sällskapet hade vid årets slut 131 medlemmar.

Uppsala den 25 mars 2014

Jonathan Morén
sekreterare

Verksamhetsberättelser