Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2012

Årsmötet ägde rum onsdagen den 21 mars. Efter förhandlingarna höll fil. dr Kristina Hagren ett föredrag med titeln ”Är fårömålet gutamål?”.

Vid höstmötet onsdagen den 24 oktober höll fil. lic. Ingvar Svanberg ett föredrag under rubriken ”Historisk etnobiologi. Metoder, källor och felkällor”.

Båda mötena, som var välbesökta, ägde rum i seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, och följdes av en enkel sexa i institutionens seminarierum.

Sällskapet har därutöver träffats vid informella luncher en gång i månaden (utom i juli och augusti). Tidpunkt och plats för luncherna har meddelats på Sällskapets hemsida.

Under året har Sällskapet inlett ett samarbete med professor Lars-Erik Edlund om årskrönikan över aktuell dialektlitteratur i Svenska landsmål och svenskt folkliv. För att garantera dess fortlevnad har Sällskapet åtagit sig att bidra med material till krönikan, som sammanställs av Edlund. Elva av Sällskapets medlemmar har lämnat bidrag till årets krönika.

Sällskapets hemsida har uppdaterats regelbundet. Tio dialektartiklar har under året lagts ut på hemsidan.

Styrelsen har sammanträtt två gånger och i övrigt samrått i anslutning till luncherna.

Antalet medlemmar är 133.

Uppsala den 18 mars 2013

Jonathan Morén
sekreterare

Verksamhetsberättelser