Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011

Årsmötet ägde rum tisdagen den 29 mars. Efter förhandlingarna presenterade Elisabet Larsson Malungsordboken och Inger Döhl berättade om Malungsmål i Amerika.

Vid höstmötet tisdagen den 26 oktober höll fil. dr Rut Boström ett föredrag med titeln Sparrmans målbrott. Språkblandning och språkbehandling hos en resande upplänning på 1700-talet. Båda mötena, som var mycket välbesökta, ägde rum i seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, och följdes av en enkel sexa i institutionens personalrum.

I samband med höstmötet hölls ett extra årsmöte med anledning av en föreslagen ändring i stadgarna. Den innebär att Sällskapets luncher, som tidigare varit bundna till första torsdagen i varje månad nu kan förläggas till valfri dag varje månad.

Sällskapets hemsida har uppdaterats regelbundet varje månad. Tio dialektartiklar har under året lagts ut på hemsidan, och sammanlagt finns där nu 33 artiklar. Från och med höstmötet 2011 kan man på hemsidan också ta del av de föredrag som hålls vid Sällskapets möten. Två medlemmar av Sällskapet har sedan några år skrivit ut äldre dialektinspelningar från socknar i västra Sörmland, och under verksamhetsåret har den första utskriften kunnat läggas ut. Det är en ca 75 minuter lång inspelning från Helgesta socken. Utskriften är försedd med förklarande noter och riktar sig till skolungdom, hembygdsföreningar, en intresserad allmänhet och sist men inte minst språkforskare.

Sällskapet har träffats vid informella luncher första torsdagen varje månad (utom i juli och augusti).

Styrelsen har sammanträtt två gånger under året.

Antalet medlemmar är 130.

Uppsala den 20 mars 2012

Gerd Eklund
sekreterare

Verksamhetsberättelser