Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Verksamhetsberättelse för år 2010

Verksamhetsberättelse för år 2010

Årsmötet ägde rum tisdagen den 23 mars. Efter förhandlingarna presenterade fil. dr Gustav Bockgård, forskare vid Svenska Akademien, en analys av en dialektal bisatskonstruktion under rubriken »Krokige bite ti kagge di kallde».

Vid höstmötet tisdagen den 26 oktober presenterade ordboksredaktör Eva Olander en nyutkommen ordbok, Orsaord.

Båda mötena, som var mycket välbesökta, ägde rum i seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, och följdes av en enkel sexa i institutionens personalrum.

Inför Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010 inledde huvudarrangören Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur redan året innan ett samarbete med Sällskapet för svensk dialektologi. Detta samarbete har fortsatt under 2010 t.o.m. konferensens sista dag. Sällskapets ordförande och sekreterare har ingått i arrangörskommittén, och till konferensen ordnade de bl.a. en utställning av dialektkartor.

Under verksamhetsåret har nummer 2 i Sällskapets skriftserie utkommit: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Med hans bibliografi 1962–2010. Redigerad av Maj Reinhammar.

Sällskapets hemsida har uppdaterats regelbundet varje månad. Tio dialektartiklar har under året lagts ut på hemsidan.

Sällskapet har träffats vid informella luncher första torsdagen varje månad (utom i juli och augusti).

Styrelsen har sammanträtt i samband med luncherna. Antalet medlemmar har under året ökat till 130.

Uppsala den 29 mars 2011

Gerd Eklund
sekreterare

Verksamhetsberättelser