Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Verksamhetsberättelse för år 2009

Verksamhetsberättelse för år 2009

Årsmötet ägde rum tisdagen den 17 mars. Efter förhandlingarna presenterade doktoranden Mathias Strandberg delresultat från sin avhandling under titeln ”Skånska tonfall. Accent 1 i sammansättningar i Skånemål”.

Vid höstmötet måndagen den 19 oktober höll Sällskapets ordförande docent Maj Reinhammar ett föredrag med titeln ”Svenska dialekter på ömse sidor om havet”.

Båda mötena ägde rum i seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, och följdes av en enkel sexa i institutionens personalrum.

Inför Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010 har huvudarrangören Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur under året inlett samarbete med Sällskapet för svensk dialektologi. Sällskapets ordförande och sekreterare ingår i arrangörskommittén.

Med anledning av att det var 150 år sedan professuren i nordiska språk inrättades, anordnade Institutionen för nordiska språk den 21 november en temadag på Gustavianum. Sällskapet medverkade där med skärmutställning, bokbord och ett mycket uppskattat dialekttips med böcker som vinster. På en docka visades en av en av Sällskapets medlemmar rekonstruerad bruddräkt från Rättvik 1851 jämte dräktdelarnas dialektala benämningar för Bodadräkterna. Besökarna fick också möjlighet att lyssna på olika dialekter och att ställa frågor.

Tio dialektartiklar har under året lagts ut på Sällskapets hemsida. Sällskapet har träffats vid informella luncher en torsdag i månaden (utom i juli och augusti).

Styrelsen har sammanträtt i samband med luncherna.

Antalet medlemmar har under året ökat till 125.

Uppsala den 22 mars 2010

Gerd Eklund
sekreterare

Verksamhetsberättelser