Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Verksamhetsberättelse för år 2008

Verksamhetsberättelse för år 2008

Årsmötet ägde rum onsdagen den 5 mars. Efter förhandlingarna presenterade docent Margareta Svahn under titeln ”Är götamålsskorrningen död? Om r-bruket i västgötskan under 100 år” delresultat från ett projekt om västsvensk regionalisering.

Vid höstmötet tisdagen den 14 oktober höll professor Lars-Erik Edlund ett föredrag med titeln ”Den nordiska språkgeografin – en aktuell översikt”.

Båda mötena ägde rum i seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, och följdes av en enkel sexa i institutionens personalrum.

Torsdagen den 12 februari firade Språkvetenskapliga fakulteten 10 år i Engelska parken, och på den minimässa som i samband därmed ordnades deltog Sällskapet bl.a. med bokbord och möjlighet att lyssna på dialektinspelningar.

Under året har Sällskapet lagt ut en hemsida på nätet under adressen www.dialektologisallskapet.se.

Sällskapet har träffats vid informella luncher en torsdag i månaden (utom i juli och augusti).

Styrelsen har sammanträtt tre gånger och i övrigt samrått i samband med luncherna.

Antalet medlemmar var vid årets slut 104.

Uppsala den 16 mars 2009

Gerd Eklund
sekreterare

Verksamhetsberättelser