Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Verksamhetsberättelse för år 2007

Verksamhetsberättelse för år 2007

Årsmötet ägde rum torsdagen den 22 mars. Efter förhandlingarna höll Per Ångman, doktorand i nordiska språk, ett föredrag med titeln ”Mellan Uppsala och Nidaros – ett avhandlingsarbete om Hälsinglands dialekter”.

Vid höstmötet torsdagen den 16 oktober höll Jesper Gunnarsson, ung hembygdsforskare, ett föredrag med titeln ”Dialekten i Gerlesborg – ett nordbohuslänskt arv”. Efter föredraget överlämnade professor Lennart Elmevik gratulationsskriften till Gerd Eklund (se nedan).

Båda mötena ägde rum i seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, och följdes av enkel sexa i institutionens personalrum.

Sällskapet har därutöver träffats vid informella luncher en torsdag i månaden (utom i juli och augusti).

Styrelsen har sammanträtt två gånger och i övrigt samrått i samband med luncherna.

Sällskapet har inlett en skriftserie, Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi. Första volymen utkom i oktober 2007 och har titeln Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen den 23 oktober 2007. Den innehåller bidrag av 33 författare från sex olika länder.

Antalet medlemmar var vid årets slut 98.

Uppsala den 5 mars 2008

Kristina Hagren
sekreterare

Verksamhetsberättelser