Hem · Om · Program · Månadens dialektord · Skriftserie · Länkar · Kontakt · Läs och lyssna

Inspelningar-Södermanland-Sofi

Institutet för Språk och folkminnen har bytt webbplats. De sörmländska inspelningarna och utskrifterna har ännu inte förts över till den nya.

Institutet för Språk och folkminnen: Inspelningar och utskrifter från socknar i Södermanland:

Björkvik
Floda
Forssa
Hyltinge
Julita
Sköldinge
Vadsbro

(Observera att PDF-filerna på Institutets sidor ska öppnas med Adobe Acrobat Reader, version 6 eller högre, för att ljudet ska kunna höras.)